Nyheter

 • Vårdpersonal ska ha skydd mot mässling

  27 maj 2016|Kontoret

  I början av året fasställdes riktlinjer för skydd mot mässling för all personal som arbetar inom vård och omsorg. Riktlinjerna innebär att varje arbetsgivare ska identifiera vilka anställda, födda 1960–1980, som kan vara oskyddade mot mässling och erbjuda dem som inte har skydd vaccination.

  Läs mer

 • Många deltagare på branschrådet i onsdags

  20 maj 2016|Kontoret

  Många av Norrtälje kommuns utförare och vårdgivare deltog med stort intresse på onsdagens branschråd. På branschrådet presenterade Maria Pettersson från Inera, journal via nätet. I dag är det ett flertal landsting i Sverige som är anslutna till systemet journal via nätet. Stockholms län planerar att ansluta sig under 2016.

  Läs mer

 • Nytt från kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje

  18 maj 2016|Kontoret

  I nyhetsbrevet från kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje kan du läsa om aktuell information om hälsa, sjukvård och omsorg i Norrtälje kommun. Nyhetsbrevet riktar sig till utförare och vårdgivare i Norrtälje kommun.

  Läs mer

 • Tillfällig vistelse i Norrtälje kommun

  13 maj 2016|Kontoret

  Hemtjänst Om du vistas tillfälligt i Norrtälje kommun till exempel i din sommarbostad och du behöver hemtjänst ska du kontakta din hemkommun. Din hemkommun gör en prövning. Sen kontaktar din hemkommun...

  Läs mer

 • Seminarium om våld mot älder - utmaningar och framgångar

  13 maj 2016|Kontoret

  Länsstyrelsen i Stockholm bjuder in till ett kostnadsfritt seminarium om våld mot äldre - utmaningar och framgångar den 2 juni 2016. Seminariet vänder sig till dig som är beslutsfattare inom äldreomsorgen i Stockholms län.

  Läs mer

Tillfällig vistelse i Norrtälje kommun


Läs mer om hur du gör vid behov av hemtjänst eller hjälpmedel under din tillfälliga vistelse i Norrtälje kommun.

Har du en fråga om funktionsnedsättning?

Här får du veta vad som gäller om till exempel stöd och rättigheter, diagnoser och vart du kan vända dig.

Du kan ställa frågor dygnet runt men leta gärna bland Frågor och svar först - någon annan kanske har undrat samma sak som du.

 

Ditt val i Norrtälje kommun

Du som bor i Norrtälje kommun kan själv välja vem som ska ge dig vård och omsorg.

Ditt val inom vård och omsorg

Informationsmaterial om Kundvalet (hemtjänst, basal hemsjukvård, hemrehabilitering)

Kundval - blankett för val av vård- och omsorgsgivare

Barn och unga med psykisk ohälsa

De här sidorna är för dig som är ung och mår dåligt men också för närstående och andra som vill ha information vart du kan vända sig när ett barn eller ungdom behöver stöd och hjälp.

Barn och unga med psykisk ohälsa